Jaarverslag 2018        

Inkomsten 2018 Uitgaven 2018
 
Adoptiebedragen honden

€ 11895,-

Donatie's aan de asiels

€ 6512,50

Adoptie op afstand

€ 1595,-

Dierenartskosten

€ 884,79

Hondenhokken

€ 358,-

Transportkosten

€ 6894,31

Sterilisatieproject

€ 25,-

Overige kosten

€ 1649,11

Overige donatie's

€ 1400,-

   
       
       

Totalen 2018

€ 15273,-

 

€ 15940,71

 


Jaarverslag 2017        
Inkomsten 2017 Uitgaven 2017
 
Adoptiebedragen honden

€ 14210,-

Donatie's aan de asiels

€ 8912,-

Adoptie op afstand

€ 2040,-

Dierenartskosten

€ 1255,59

Hondenhokken

€ 587,-

Transportkosten

€ 6300,91

Sterilisatieproject

€ 63,-

Overige kosten

€ 1973,61

Overige donatie's

€ 595,-

   
       
       

Totalen 2017

€ 17495,-

 

€ 18442,11

 


Jaarverslag 2016        
Inkomsten 2016 Uitgaven 2016
 
Adoptiebedragen honden

€ 13475,-

Donatie's aan de asiels

€ 4891,-

Adoptie op afstand

€ 1875,-

Dierenartskosten

€ 1580,20

Hondenhokken

€ 812,-

Transportkosten

€ 6095,26

Sterilisatieproject

€ 294,-

Overige kosten

€ 639,15

Overige donatie's

€ 870,-

   
       
       

Totalen 2016

€ 17326,-

 

€ 13205,61

 


Jaarverslag 2015        
Inkomsten 2015 Uitgaven 2015
 
Adoptiebedragen honden

€ 13515,-

Donatie's aan de asiels

€ 7190,-

Adoptie op afstand

€ 1360,-

Dierenartskosten

€ 1507,12

Hondenhokken

€ 617,-

Transportkosten

€ 7472,64

Sterilisatieproject

€ 139,-

Overige kosten

€ 1648,68

Overige donatie's

€ 1060,-

   
       
       

Totalen 2015

€ 16691,-

 

€ 17818,44

 


Jaarverslag 2014        
Inkomsten 2014 Uitgaven 2014
 
Adoptiebedragen honden

€ 20630,-

Donatie's aan de asiels

€ 7353,-

Adoptie op afstand

€ 1305,-

Dierenartskosten

€ 3383,88

Hondenhokken

€ 561,-

Transportkosten

€ 19988,48

Sterilisatieproject

€ 30,-

Overige kosten

€ 1301,45

Overige donatie's

€ 2250,50

   
       
       

Totalen 2014

€ 24776,50

 

€ 32026,81

 


Jaarverslag 2013        
Inkomsten 2013 Uitgaven 2013
 
Adoptiebedragen honden

€ 22205,-

Donatie's aan de asiels

€ 9804,50

Adoptie op afstand

€ 1480,-

Dierenartskosten

€ 6107,54

Hondenhokken

€ 744,-

Transportkosten

€ 8225,90

Sterilisatieproject

€ 980,-

Overige kosten

€ 1486,42

Kliniek € 26,-    
Overige donatie's

€ 325,-

   
       

Totalen 2013

€ 25760,-

 

€ 25624,36

 


Jaarverslag 2012        
Inkomsten 2012 Uitgaven 2012
 
Adoptiebedragen honden

€ 36490,-

Donatie's aan de asiels

€ 10641,-

Adoptie op afstand

€ 1275,-

Dierenartskosten

€ 6542,13

Hondenhokken

€ 1348,-

Transportkosten

€ 13879,22

Sterilisatieproject

€ 63,-

Overige kosten € 1027,74
Kliniek € 21,15    
Overige donatie's

€ 790,-

   
       

Totalen 2012

€ 39987,15

 

€ 32090,09

 


Jaarverslag 2011        
Inkomsten 2011 Uitgaven 2011
 
Adoptiebedragen honden

€ 39232,70

Donatie's aan de asiels

€ 13545,-

Adoptie op afstand

€ 921,-

Dierenartskosten

€ 9400,58

Hondenhokken

€ 795,-

Transportkosten

€ 13751,41

Sterilisatieproject

€ 939,-

Overige kosten

€ 2624,93

Kliniek € 100,-    
Overige donatie's

€ 1001,-

   
       

Totalen 2011

€ 42988,70

 

€ 39321,92

 


Jaarverslag 2010        
Inkomsten 2010 Uitgaven 2010
 
Adoptiebedragen honden

€ 35450,-

Donatie's aan de asiels

€ 15190,50

Adoptie op afstand

€ 763,-

Dierenartskosten

€ 7884,36

Hondenhokken

€ 1490,-

Transportkosten

€ 13347,73

Sterilisatieproject

€ 500,-

Overige kosten

€ 1816,45

Kliniek € 1605,-    
Overige donatie's

€ 1455,23

   
       

Totalen 2010

€ 41263,23

 

€ 38239,04

 

 
Toelichting:
 

Voor de bemiddeling van de honden vanuit Polen in Nederland (en omstreken) maken wij geen aanspraak op donatiegelden. Alle kosten die hierbij komen kijken worden betaald van de adoptiebedragen. Alsmede de overige kosten (bijv. voor webhosting) die de stichting maakt , worden hiervan betaald. Onze doelstelling is om dit op deze manier voort te zetten, zodat we kunnen blijven garanderen dat donatie's voor 100% besteed worden aan het doel waarvoor gedoneerd is. Wanneer er geld overblijft van de adoptiebedragen, dan word dit uiteraard ook besteed aan de honden die nog in Polen verblijven.

Het verschil dat overblijft tussen de inkomsten en uitgaven, bestaat voor een deel uit donatie's. Dit komt doordat een deel van de donatie's aan het einde van een jaar bij ons binnen zijn gekomen, maar dan dus pas in het volgende jaar besteed zullen worden. Daarnaast proberen wij altijd een reserve aan te houden. Dit voor toekomstige en eventuele onvoorziene kosten.
 

Eind 2010 zijn we net van start gegaan met het sterilisatieproject. We willen hiermee meer structurele hulp in Polen zelf kunnen geven. Het is en blijft een belangrijk project om de situatie voor de honden in Polen echt definitief te kunnen veranderen. Klik hier voor meer informatie over het sterilisatieproject

 
Onder de "Donatie's aan de asiels" vallen de bijdragen aan de asiels voor de dierenartskosten, donatie's voor de Adoptie op afstand honden, de hondenhokken, het sterilisatieproject, de kliniek en alle overige donatie's.
 

Onder de "Transportkosten" vallen alle kosten die gemaakt worden bij reizen. Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de bus en de brandstofkosten voor de reizen naar Polen om de (geadopteerde) honden op te halen. Deze reizen worden altijd gecombineerd waarbij op de heenreis de ingezamelde spullen meegaan en op de terugreis de honden mee terug gaan.

 

Onder "Overige kosten" vallen alle kosten die we hier in Nederland maken. Hieronder vallen o.a. de kosten voor de Kamer van Koophandel, webhosting, portokosten, bankkosten, organisatie hondendag etc.

 
We willen graag iedereen die ons heeft gesteund, namens de honden en alle vrijwilligers in Nederland & Polen, ontzettend bedanken voor hun bijdrage!!
 

Terug